De gemeente Aalten heeft door een fout de BSN-nummers van 5500 jongeren naar een verkeerd e-mailadres gestuurd. Een medewerker van de gemeente wilde gegevens uit een registratiesysteem gebruiken voor de verplichte rapportage leerplicht naar de Regio en het Rijk.
“Aan het eind van de werkdag was dit nog niet klaar. Betrokkene heeft vervolgens alle gegevens naar een privé e-mailadres gestuurd. Dit mag niet en is niet volgens de geldende richtlijnen, maar wel gebeurd”, laat het College van B&W aan de gemeenteraad weten. “Helaas is daarbij in de haast ook nog een verkeerd e-mailadres gebruikt. Nadat dit opgemerkt is, hebben we getracht het bericht in te trekken. Maar dat kon niet. Ook weten we niet of het betreffende e-mailadres nog in gebruik is.”

De gemeente heeft contact met de eigenaar van het e-mailadres gezocht, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Er zijn in totaal twee e-mailberichten verzonden met bijlagen. Deze bevatten persoonsgegevens van alle kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 23 jaar in de gemeente Aalten en betreft naam, adres, woonplaats, BSN-nummer en leeftijd. In een klein aantal gevallen is ook de naam, school en verzuimmelding vermeld.
“Wanneer het e-mailadres niet in gebruik is, en dat lijkt het geval, is de kans zeer klein dat er misbruik wordt gemaakt van deze persoonsgegevens. Ook wanneer het e-mailadres wel in gebruik is, betekent dit nog niet dat de ontvanger de gegevens gaat misbruiken. We weten dit echter niet zeker”, laat het College van B&W verder weten. Alle gedupeerden zijn inmiddels per brief door de gemeente op de hoogte gesteld. De gemeente gaat de interne procedures aanscherpen om herhaling te voorkomen. [bron: security.nl]

 

Sinds de invoering van de AVG-wet zijn bedrijven en werknemers beter gaan letten op de wijze van gegevens delen. Een fout is snel gemaakt natuurlijk. Intertroom IT biedt met FileCap o.a. een veilige oplossing waarmee je volledige controle blijft houden op verzonden bestanden en emails. Berichten en/of bijlagen worden 100% encrypt en versleuteld verzonden en opgeslagen. Het intrekken van een verzonden document was met fileCap direct te realiseren geweest.  Probeer ook om met minimale investeren de kans op een datalek zo klein mogelijk te maken. neem contact op en informeer naar de mogelijkheden en tarieven van onze FileCap.Cloud oplossing.