[us_page_title description=”1″ font_size=”3rem” line_height=”1.1″ align=”center”]

duoDUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en -regelingen uit. Ook voert DUO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet inburgering uit.

Interstroom Informatietechnologie bv zorgt o.a. voor de distributie van examengegevens via beveiligde Cloudoplossingen.
Hiervoor leveren wij o.a.:

  • Virtuele Servers
  • Maatwerk software tbv distributie
  • Systeembeheer

Website Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Hypotheek Company
Groep van Pi