Groep van Pi

De Groep van Pi.

Groep van PiDe Groep van Pi is een toonaangevende groep ondernemingen, gespecialiseerd in ontwikkeling en opvang van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Bij De Groep van Pi zijn aanbieders van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzaalwerk aangesloten. In nauwe samenwerking met onderwijs, zorg en gemeenten zorgen we er voor dat kinderen krijgen wat het beste is en ouders een oplossing voor hun wensen wordt geboden. Alle organisaties binnen De Groep van Pi zorgen voor verbinding, zodat opgebouwde kennis en expertise met ‘couleur locale’ kan worden behouden. In totaal verzorgen wij wekelijks de ontwikkeling en opvang van meer dan 4.000 kinderen op onze 72 vestigingen door 440 gemotiveerde, ervaren en betrokken medewerkers

Voor de Groep van Pi verzorgt Interstroom onder andere:

  • iVoIP Cloud Telefonie,
  • Hosted Desktop,
  • Hosted Exchange
  • Diverse internetaansluitingen.
  • Anti Virus en Anti Spam oplossingen.

Website Groep van PI

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Dynamic Credit